δωρεά

Λογαριασμός Τραπέζης για Δωρεές

Τράπεζα:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στοιχεία Λογαριασμού:
ΡΕΠΟΥΜΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμός Λογαριασμού:
14400645058

IBAN:
GR1501101440000014400645058

BIC:
ETHNGRAA

SWIFT:
NATIONAL BANK OF GREECE

Μαζί θα κάνουμε την Ελλάδα Μεγάλη ξανά!